Předmět činnosti

BIM školení – školení implementace BIM pro projektanty, certifikované BIM školení

Seminář je určen všem, kteří se dostali do situace, že po nich byl poptán BIM projekt. Rovněž však všem, kteří chtějí zvýšit kvalitu svých služeb právě zavedením BIM do vlastní kanceláře. (Naopak seminář není školením pro uživatele ARCHICADu.)

BIM školení projektování má dva cíle: vysvětlit filosofii projektování pomocí BIM a naučit se BIM projektovat v ARCHICADu. BIM (virtuální budova) je v podstatě 3D CAD, ve kterém vytvořené objekty jsou položkami v databázi. Tyto položky v sobě nesou veškeré informace potřebné při zpracování projektu, realizaci stavby i provozování stavebního díla.

Každý účastník BIM školení má přidělen vlastní počítač a pracuje za podpory školitele. Výsledkem je hotový projekt a přehled účastníka o BIM projektování v ARCHICADu. Účastník semináře se k ničemu nezavazuje. Účast na semináři je zdarma.

Kontaktní údaje

Město:Praha 4
Ulice:Nad Obcí I 1392/2
PSČ:140 00
IČ:62907492
E-mail:cegra@cegra.cz
WWW:http://www.cegra.cz
Telefon:+420 257 310 090
Fax:

Leták