Předmět činnosti

BIM a CAD software - projekční BIM a CAD software, stavební BIM a CAD software
 
Doporučené BIM programy k ARCHICADu tak, aby byly maximálně podpořeny BIM pracovní postupy:
 
Statika - BIM a CAD software
Díky obousměrné komunikaci řešené buď sdílením konkrétního datového formátu nebo prostřednictvím IFC může architekt/projektant pracovat se stejnými daty, přičemž ARCHICAD odvozuje z virtuální budovy stavební BIM model, kdežto pro statika je tatáž virtuální budova zdrojem BIM modelu výpočtového. Přímé vazba: FEM Design v7. Vazba přes formát IFC: SCIA ESA PT, Tekla Structures, Autodesk Revit Structure, Axis VM, SAP2000, ETABS.
 
Energetické analýzy - BIM a CAD software
Data, která obsahuje BIM model ARCHICADu, jsou zdrojem pro zpracování energetických analýz již od úvodních fází zpracování projektu. Graphisoft sám dodává EcoDesigner STAR (od ArchiCAD 16 je základní verze EcoDesigneru součástí ARCHICADu pod nabídkou Energetické hodnocení), rovněž jsou k dispozici přímá softwarová propojení na Energy Plus, Riuska, ArchiPhysik, ECOTECT či přes GMB.xml Green Building Studio.
 
TZB - BIM a CAD software
Ve virtuální budově ARCHICADu jsou uložené informace včetně použitých materiálů a výšek. Projektant TZB má k dispozici mnohem více informací, než pouhý 2D podklad a řadu tabulek a poznámek. Díky technickým informacím uloženým v modelu může využívat bez zdlouhavého zadávání také technické výpočty. Projekt s profesemi lze zpět začlenit do výchozí virtuální budovy pro kontrolu případných kolizí. Přes IFC: DDS (elektro, sanita, topení, vzduchotechnika) a Autodesk Revit MEP. Graphisoft nabízí do ARCHICADu integrovaný nástroj TZB modelář (MEP Designer), který jednak slouží k vytvoření 3D modelu sítí, jednak zjednodušuje koordinaci práce se specialisty, resp. jejich CAD aplikacemi.
 
Parametrické BIM navrhování - BIM a CAD software
Propojení Rhino-Grasshopper-ARCHICAD se skládá ze dvou sad nástrojů, které podporují dva hlavní pracovní postupy: a) propojení Rhino – ARCHICAD má za cíl přenášet model nebo jeho části mezi Rhinem a ARCHICADem; b)propojení Grasshopper – ARCHICAD umožňuje uživateli on-line aplikovat vizuální algoritmické modelování na objekty ARCHICADu
 
Projekt management & rozpočty - BIM a CAD software
Systém Virtual Construction vychází z koncepce BIM (Building Information Modeling), využívá 3D modelování pro virtuální realizaci investiční výstavby. Virtual Construction je přínosem pro každou fázi projektu. Všechny jsou propojeny 3D modelem, který přesně popisuje stavbu a svazuje náklady s časem a konstrukcí. Tak vzniká „5D“ model: 3D + čas + cena. Virtual Construction přitom nenutí k významným změnám stávajících pracovních postupů.
 
Kontrola projektu - BIM a CAD software
Solibri™ je BIM software pro kontrolu kvality, resp. proveditelnosti, stavebního projektu. Program analyzuje 3D virtuální budovu s cílem lokalizovat případné kolize konstrukcí a optimalizovat projekt. Solibri Model Checker rovněž provádí analýzu nákladů. Cílem Solibri Model Checker je stoprocentní odstranění chyb v projektu, nalezení míst pro úspory a optimalizace návrhu. Systém je plně kompatibilní s ARCHICADem.
 
Facility management - BIM a CAD software
ArchiFM.net je software určený pro správu nemovitostí založený na BIM datech. Alfanumerická data jsou plně synchronizována s BIM projekty udržovanými v grafickém prostředí ARCHICADu. V případě ArchiFM.net se jedná o aplikaci běžící ve webovém prohlížeči a data jsou uložena v cloudovém prostředí. Přístup do prostředí aplikace a tedy i k datům je rozdělen na jednotlivé úrovně oprávnění od pouhých pozorovatelů až po administrátora. ArchiFM.net je možné provozovat na různých operačních systémech včetně mobilních.

Kontaktní údaje

Město:Praha 4
Ulice:Nad Obcí I 1392/2
PSČ:140 00
IČ:62907492
E-mail:cegra@cegra.cz
WWW:http://www.cegra.cz
Telefon:+420 257 310 090
Fax:

Leták