Předmět činnosti

Solibri Model Checker (SMC) je program určený ke kontrole BIM modelu a to jak pouze jedné profese (stavební projekt) tak i komplexního projektu obsahujícího profese další. Solibri Model Checker analyzuje správnost technického provedení projektu a současně prověřuje, zda projekt splňuje požadavky norem a dalších předpisů. Systém umožňuje snadnou vizualizaci modelu. Kliknutím myši systém Solibri „zrentgenuje“ model budovy a odhalí slabá místa konstrukce, vyznačí případné kolize a nedostatky. Pracovat se Solibri Model Checker lze hned po instalaci, úpravy programu či doinstalace dalších komponent není třeba.

Solibri Model Checker je využíván majiteli a uživateli budov pro kontrolu správné funkčnosti budovy, architektonickými a projekčními ateliéry pro kontrolu integrity a správnosti provedení projektu, stavebními firmami pro kontrolu proveditelnosti konstrukce a kontrolu nákladů a facility manažery k inventarizaci či nákladovosti údržby. Cílem Solibri Model Checkeru je zefektivnit návrh a realizaci projektu díky rychlejšímu zpracování projektové dokumentace, úspoře stavebních nákladů eliminací chyb v projektu, přesnější a denně aktualizované kalkulaci nákladů, transparentnímu řízení projektu a přesnému plánování

Kontaktní údaje

Město:Praha 4
Ulice:Nad Obcí I 1392/2
PSČ:140 00
IČ:62907492
E-mail:cegra@cegra.cz
WWW:http://www.cegra.cz
Telefon:+420 257 310 090
Fax:

Leták