Předmět činnosti

proč BIM - proč BIM software ?
 
Standardní způsob projektování, kdy samostatně vznikají 2D výkresy a případně 3D model, reprezentuje z pohledu projektování na počítači tzv. CAD (Computer Aided Design). CAD rýsovací program nahrazuje rýsovací prkno, CAD modelovací/vizualizační program nahrazuje fyzické modelování. Oproti tomu BIM program vytváří model i výkresy současně, modelováním vznikají výkresy, rýsováním vzniká model. Finální výstupy z obou prostředí mohou vypadat v podstatě stejně, způsob práce je diametrálně odlišný.
 
proč BIM ?​ Produktivita & efektivita
Již ve fázi zpracování stavební dokumentace je BIM mnohem výkonnější. Vytvářením modelu vzniká automaticky 2D výkresová dokumentace, úpravou výkresů se automaticky aktualizuje model, vizualizace jsou získány jako „vedlejší produkt“, výkazy jsou generovány z modelu.
 
proč BIM ?​ Spolupráce
Z podstaty věci je rozdělení BIM projektu mezi více projektantů (týmová spolupráce na jednom projektu ve stejném čase) kvalitativně na vyšší úrovni než u standardního způsobu projektování. BIM je databáze, standardní projekt „hromada“ neprovázaných výkresů a dalších dokumentů.
 
proč BIM ?​ Koordinace profesí
Jedním z obrazů BIM projektu je komplexní virtuální model stavby, který zahrnuje všechny konstrukce a rozvody. Vzájemná koordinace, resp. odhalení případných kolizí, je opět na kvalitativně vyšší úrovni než u standardního způsobu projektování.
 
proč BIM ?​ Kvalita projektu, správnost provedení
BIM projekt lze zkontrolovat softwarovými nástroji nejen z hlediska případných kolizí (viz. výše), ale také z hlediska správnosti provedení konstrukčního (deska je opřena o zeď/sloup; do místnosti vedou dveře) i provozního (únikové cesty).
 
proč BIM ?​ Analýzy, simulace
BIM projekt umožňuje provádět různé analýzy (energetická náročnost) či počítačové simulace chování objektu v různých situacích.

Kontaktní údaje

Město:Praha 4
Ulice:Nad Obcí I 1392/2
PSČ:140 00
IČ:62907492
E-mail:cegra@cegra.cz
WWW:http://www.cegra.cz
Telefon:+420 257 310 090
Fax:

Leták