Předmět činnosti

výhody BIM – projekční výhody BIM v architektuře
 
Produktivita & efektivita
Již ve fázi zpracování stavební dokumentace je BIM mnohem výkonnější. Vytvářením modelu vzniká automaticky 2D výkresová dokumentace, úpravou výkresů se automaticky aktualizuje model, vizualizace jsou získány jako „vedlejší produkt“, výkazy jsou generovány z modelu.
 
Výhody BIM spolupráce
Z podstaty věci je rozdělení BIM projektu mezi více projektantů (týmová spolupráce na jednom projektu ve stejném čase) kvalitativně na vyšší úrovni než u standardního způsobu projektování. Výhoda BIM je databáze, standardní projekt „hromada“ neprovázaných výkresů a dalších dokumentů.
Koordinace profesí
Jedním z obrazů BIM projektu je komplexní virtuální model stavby, který zahrnuje všechny konstrukce a rozvody. Vzájemná koordinace, resp. odhalení případných kolizí, je opět na kvalitativně vyšší úrovni než u standardního způsobu projektování.
 
Kvalita projektu, správnost provedení
Další výhodou je BIM projekt, který lze zkontrolovat softwarovými nástroji nejen z hlediska případných kolizí (viz. výše), ale také z hlediska správnosti provedení konstrukčního (deska je opřena o zeď/sloup; do místnosti vedou dveře) i provozního (únikové cesty).
 
Analýzy, simulace
BIM projekt umožňuje provádět různé analýzy (energetická náročnost) či počítačové simulace chování objektu v různých situacích.

Kontaktní údaje

Město:Praha 4
Ulice:Nad Obcí I 1392/2
PSČ:140 00
IČ:62907492
E-mail:cegra@cegra.cz
WWW:http://www.cegra.cz
Telefon:+420 257 310 090
Fax:

Leták