cement

Českomoravský cement, a. s. cement - stavební cement

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

cement

 

cement - stavební cement, pytlované a volně ložené cementy

 

Cement je nezbytnou surovinou pro většinu stavebních prací. Vyrábí se z přírodních surovin, jako jsou vápno a jíl, což znamená, že je nutné těžit suroviny z krajiny. Cement se skládá z tzv. slínkových minerálů, jedná se o komplexy skládající se z různých oxidů a existuje jich celkem asi 20. Výroba cementu může mít negativní dopad na životní prostředí a přispívat k emisím CO2. Proto je v současné době velkým tématem hledání cest, jakým způsobem snížit uhlíkovou stopu při výrobním procesu cementu.

 

Slovo cement označuje práškové pojivo, jehož schopnosti pojit jiné sypké látky v pevnou hmotu se využívá ve stavebnictví při výrobě betonových nebo maltových směsí. Cement je buď hydraulický, který po smíchání s vodou tuhne a tvrdne (např. portlandský cement) nebo vzdušný cement, který pro tvrdnutí vyžaduje přítomnost oxidu uhličitého