hromosvody

DEHN s.r.o. hromosvody - výroba hromosvodů, prodej hromosvodů, instalace hromosvodu, hromosvody pro ochranu objektů, komponenty pro hromosvody

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

hromosvody

 

hromosvody - ochranné hromosvody Dehn

 

Hromosvody (zcela správně vnější LPS - jsou zařínění, které se instaluje na objekt pro jeho ochranu před škodou, kterou mu může způsobit zásah bleskem. Hromosvody se skládají z jímací soustavy, svodů, zemnící soustavy a mezi součástí bez kterých by ochrana nefungovala dobře patří i svodič bleskových proudů, který vyrovnává potenciál mezi zemnící soustavou a prvky elektrické instalace. Účelem hromosvodu je blesk bezpečně zachytit a svést do zemnící soustavy. Jímací soustava je pro hromosvody proveditelná dvěma možnými způsoby. Elektricky izolovaná od ostatních vodivých částí objektu je nejstarší provedení, které je díky stoletými měření elektrických parametrů blesku možné provést s velkou jistotou, že vytvořená elektrická izolace bude dostatečná. Druhou, mladší metodou je vytvoření Faradayovy klece, tato metoda naopak spočívá v tom, že blesk je rovnoměrně rozdělen na všechny vodivé součástí objektu a lidé i technika v domě jsou na stejném potenciálu. Lidé v domě jsou pak ve stejné situaci jako ptáci sedící na elektrických drátech.

 

Hromosvody, výroba hromosvodů, prodej hromosvodů, instalace hromosvodu, hromosvody pro ochranu objektů, komponenty pro hromosvody - více na www.dehn.cz.