montáž hromosvodu

DEHN s.r.o. montáž hromosvodu - instalace a montáž hromosvodů, odborná montáž hromosvodu

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

montáž hromosvodu

 

montáž hromosvodu - odborná instalace a montáž hromosvodu

 

Vnější ochrana před bleskem(hromosvody) patří mezi vyhrazená technická zařízení, a tak montáž hromosvodu nesmí dělat nikdo bez patřičného oprávnění. Montáž hromosvodu vypadá sice jednoduše, ale pokud realizaci provádí člověk, nezkušený v problematice, může přehlédnout nejenom chyby v projektové dokumentaci, ale dopustit se chyb, které mají důvod ve změnách v elektrické instalaci objektu, nebo konstrukci stavby. Po skončení montáže jímací soustavy musí dojít ke kontrole jejího provedení nejenom podle projektové dokumentace, ale i k ověření, zda návrh a montáž odpovídá platným normám. Tuto činnost provede po montáži hromosvodu revizní technik. Čím více odborníků vybraných investorem se na montáži hromosvodu podílí, tím klesá i možnost, že by realizace byla provedena s chybami či zcela špatně.