Předmět činnosti

požární dveře - protipožární a odolné požární dveře

Při aplikaci požárních dveří nutno předem zvážit:

pro jaké prostředí je uzávěr navrhován a jakým způsobem se s ním bude při provozu zacházet. Zejména to platí o požární dveře a vrata v průmyslových závodech a zvláště tam, kde se používají vysokozdvižné a jiné vozíky na dopravu materiálu. V takovém případě musí být řešeno i otvírání a zavírání a již projektem by měl být stanoven provozní režim (trvale otevřeno, trvale zavřeno) a s tím související EPS, resp. jiné ovládání uzávěrů tak, aby zůstaly funkční. Jednou deformovaný plášť uzávěru může znamenat jeho úplné znehodnocení.

Řešit otázku samozaviračů a jejich vhodnost do daného prostředí. V normách je stanoveno několik kategorií samozaviračů pro požární dveře, přičemž je dána i jejich odolnost proti požáru. Poraďte se s dodavatelem.

Označení požárních dveří podle vyhlášky 202/2000 Sb. musí být na štítku dobře viditelné a musí být na dveřích upevněno tak, aby je bylo možno kontrolovat, resp. aby byl uzávěr identifikovatelný i po několika letech. V průmyslových provozech lze doporučit uvádět tato označení přímo na ploše uzávěru a to včetně jejich požární odolnosti.

Každé požární dveře jsou samostatnou požárně dělicí konstrukcí a nesmí být do nich prováděny jakékoliv dodatečné zásahy. Zejména nesmí být prováděna žádná výměna zámku a kování, protože kování bylo průkazně ověřeno při zkouškách ve zkušebně a jeho záměna může způsobit ztrátu deklarované požární odolnosti. POZOR - zásadně nepoužívejte uzávěry, dodávané výrobcem bez kování. Jejich požární odolnost nemůže být zaručena, protože uzávěr byl zkoušen s konkrétním kováním, které je jeho podstatnou složkou.

Každý nový uzávěr pro požární dveře musí mít svoji vlastní zárubeň. Typové ocelové zárubně lze používat pouze u uzávěrů do 30 minut a to pouze v některých případech. Výjimky povoluje ČSN 73 0834.

Contact information

Město:Dvůr Králové nad Labem
Ulice:Husova 120
PSČ:544 01
IČ:00484016
E-mail:bohuslav@seidl.cz
WWW:http://www.seidl.cz
Telefon:+420 499 320 459
Fax:+420 499 320 219

Leták