požární odolnost

 požární odolnost - klasifikace požární odolnosti, požární odolnost staveb, CE certifikace pro požární odolnost

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

požární odolnost

požární odolnost - odolnost proti požáru

Požární odolnost  - jednou z rozhodujících vlastností stavebních konstrukcí je jejich požární odolnost, tj. doba, po kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat účinkům „normového požáru“, t. j. požáru, který probíhá za přesně definovaných podmínek. Vzhledem k tomu, že tyto parametry jsou pro jednotlivé druhy stavebních konstrukcí různé a liší se podle způsobu namáhání, je i více druhů metodik a norem na hodnocení požární odolnosti.

Hodnota požární odolnosti – její stanovení se provádí na základě výsledků provedených zkoušek nebo výpočtem, extrapolací a porovnáním podle zkušebních norem a předpisů. Klasifikace požární odolnosti se provádí na základě výsledků zkoušek včetně podmínek pro přímou aplikaci nebo rozšířenou aplikaci autorizovanou osobou, oprávněnou k vydávání požárně klasifikačního osvědčení.

Požární odolnost staveb - více na http://www.seidl.cz.

Další prezentace

Požární systémy