protipožární nátěry

J. SEIDL a spol., s.r.o. protipožární nátěry - ochranné protipožární nátěry konstrukce, odolné protipožární nátěry, zpěňující protipožární nátěry

 
    J. SEIDL a spol., s.r.o.
  • Husova 120
  • Dvůr Králové nad Labem,544 01
  • Tel. +420 499 320 459
  • Fax. +420 499 320 219
  • http://www.seidl.cz
  • bohuslav@seidl.cz
  • IČ:    00484016
  • DIČ: CZ00484016
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

protipožární nátěry

protipožární nátěry - protipožární nátěry pro dřevěné a kovové konstrukce

Protipožární nátěry pro ocelové i dřevěné nosné konstrukce - výhradně jako nátěry intumescentní, zpěňující. Protipožární nátěry vypěňují většinou při teplotách okolo 180 - 200°C a vytvářejí na povrchu konstrukce hustou tepelně izolační, obvykle uhlíkatou pěnovou vrstvu. Protipožární nátěry se vyrábějí ve dvou základních variantách a to jako nátěry na rozpouštědlové bázi, jednak jako systémy vodou ředitelné.

Vodou ředitelné protipožární nátěry jsou výhodnější z ekologického i hygienického hlediska a v současné době již na trhu převažují. Rozpouštědlové systémy však mají svá specifická užití a jsou výhodnější především v zimním období, kde nelze vždy zajistit optimální podmínky pro aplikaci.

Při aplikaci nutno předem zvážit:

Podmínkou pro správnou funkci protipožárního nátěru je přímý styk nátěru s plamenem. Za těchto podmínek (a jedině za těchto podmínek) byla ve všech případech odzkoušena jeho funkce a jedině za těchto podmínek lze na jeho aplikaci vztáhnout platné protokoly, provedené podle ČSN EN 1363-1 a jednotlivých zkušebních norem. Vzhledem k tomu jsou tyto protipožární nátěry vhodné jako ochrana přístupných ocelových, případně dřevěných nosných konstrukcí, např. v továrních halách, supermarketech nebo vestibulech hotelů, resp. půdních vestavbách atd., tedy všude tam, kde mohou při požáru splnit svůj účel, aniž by byly zakryty před plamenem podhledem či obkladem.

Protipožární nátěry musí být dobře přístupné i s ohledem na jejich životnost, protože po uplynutí doby jejich funkce musí být možnost jejich obnovy. S tím je třeba počítat již před jejich aplikací. Orientačně lze uvažovat funkční životnost intumescentního nátěru cca 10 let. Pokud výrobce deklaruje životnost delší, musí ji doložit průkaznou zkouškou v daném prostředí, potvrzenou nezávislou akreditovanou zkušebnou.

Tloušťka krycích protipožárních nátěrů je u intumescentních systémů omezena a obvykle se pohybuje mezi 20 až 40 mikrometry. Při dodatečném natírání (např. při obnovách zašlého nátěru) rychle klesá zpěňující efekt, protože příliš silná krycí vrstva vrchního emailu částečně potlačí nebo zcela omezí výšku, strukturu nebo celkovou tepelně izolační schopnost pěnové vrstvy.

Funkce protipožárních nátěrů na konstrukcích, skrytých pod podhledem či jinak zakrytých nebyla odzkoušena ani jakkoliv jinak prokázána a z hlediska chemismu celého systému je velmi sporná. Požární odolnost podhledu a nátěru pod ním nelze sčítat, pokud není zkouškou prokázána celková funkce této kombinace.

Protipožární nátěry musí mít pro vypěnění prostor alespoň 20 - 30 mm. Proto nebudou fungovat v místech, kde jsou v přímém styku se stropem či jakoukoliv jinou překážkou.

Protipožárními nátěry nelze bez dalšího posouzení (výpočtu, expertizy) chránit hliníkové konstrukce ani konstrukce z jiných materiálů než ze stavební oceli třídy 11.372 nebo v případě ochranných nátěrů na dřevo – na dřevěné prvky z rostlého, lepeného nebo aglomerovaného dřeva. (Pozor - pomocí nátěrů nelze chránit nerezové konstrukce, pokud nebyly samostatně s nátěrem zkoušeny).

S ohledem na své složení je většina intumescentních nátěrů citlivá na vlhkost a zejména kondenzáty, stříkající a tekoucí vodu. Ve většině případů vadí funkci i trvalá rel. vlhkost vzduchu nad 80 %.

Protipožární nátěry mají vysoký obsah plniv a v naprosté většině případů nemají žádné antikorozní účinky a neodolávají agresivnímu prostředí. Agresivní prostředí značně ovlivňuje i celkovou protipožární funkci z hlediska dlouhodobé životnosti.

Pro aplikaci je třeba u protipožárního nátěru vždy předem uvést do projektu požadovanou návrhovou teplotu, pro kterou je nátěr určen. Tato návrhová teplota je závislá na statickém zatížení natírané konstrukce a pohybuje se v intervalu od 350 do 7000C. Na této teplotě je závislá celková natíraná tloušťka nátěru.

POZOR - Evropské normy rozlišují u ocelových konstrukcí pro nátěry typy natíraných profilů. Jiná dimenzace platí pro otevřené profily a jiná dimenzace pro profily uzavřené hranaté a profily uzavřené válcové (trubky)! Porovnejte dimenzační tabulky v katalogových listech.

Protipožární intumescentní nátěry na dřevěné nosné konstrukce musí být do povrchu dřeva vesměs zapenetrovány, proto nesmí být natírané konstrukce předem opatřeny jakýmkoliv nátěrem, který by mohl snížit porózitu dřeva. Připouští se pouze impregnační přípravky na ochranu před houbami a dřevokaznými škůdci, pokud jsou s nátěry kompatibilní.

Vyhláška 246/01 Sb. řadí protipožární nátěry mezi požárně bezpečnostní zařízení a vyžaduje pravidelnou a průkaznou kontrolu jejich funkce na konstrukci!

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme vždy zvážit, zda uvažovaná aplikace intumescentního pritipožárního nátěru je schopna vyhovět v daném prostředí všem požadavkům na dlouhodobou požární odolnost konstrukce a to i z hlediska celkových nákladů. Je třeba upozornit, že zavedením evropských norem se výrazně změnily i celkové tloušťky pro protipožární nátěry, aplikovaných na OK pro jednotlivé stupně požární odolnosti.

Další prezentace

Požární systémy