Předmět činnosti

Čerpací jímky - speciální čerpací jímka odpadních vod slouží pro připojení objektů do gravitačního kanalizačního řadu, nebo do sítě tlakové kanalizace. Čerpací jímky se používají u jednotlivých objektů pod úrovní gravitační kanalizace, kde není možné se napojit samospádem. Menší čerpací jímky se nejčastěji používají pro rodinné a bytové domy a provozovny či jejich části. Větší čerpací jímky se používají také v řadu gravitační kanalizace pro celé uliční celky, části obcí a dalších lokalit pro překonání terénních překážek a větších vzdáleností, tak, aby umožnily dopravu splašků na čistírny odpadních vod. Čerpací jímka se značnými retenčními prostory se používají také v řadech dešťové kanalizace pro odvádění dešťových vod svedených ze střech z drobné zástavby, komerčních, průmyslových a jiných budov, komunikací a parkovacích ploch. Dále jsou čerpací jímky zřizovány k drenážním účelům pro odvádění spodních vod zejména u podzemních objektů.

Při navrhování čerpacích jímek se uplatňují zejména tato hlediska:

– požadovaný akumulační objem vlastní čerpací jímky – tedy např. počet připojených osob či velikost odkanalizované plochy

– požadovaný havarijní akumulační objem čerpací jímky

– terénní poměry – hloubka s ohledem na spád z odkanalizovaného objektu, případný výskyt podzemní vody apod.

– materiálové provedení čerpací jímky pak může být plastové – polyetylenové (vyrobené metodou rotačního tváření, monolitické), polypropylenové (svařované z desek), nebo železobetonové (prefabrikované či odlévané přímo na místě určení)

Volba a provedení technologie uvnitř jímky pak závisí na:

– složení odpadních vod – fekálie, či naopak abraziva, množství nečistot a jiné předpoklady v závislosti na charakteru a velikosti připojeného objektu.

– požadované parametry čerpací jímky technologie se navrhují dle vzdálenosti a převýšení místa určení od jímky a čerpaného objemu.

– značný vliv na parametry čerpací technologie jímky má průměr výtlačného potrubí, u kterého se uplatňují dvě trochu protichůdná hlediska – ztráta třením a naopak minimální proplachovací rychlost proudění, aby nedocházelo k usazování kalů ve výtlačném potrubí

– s průměrem a délkou výtlaku také souvisí tzv. průchodnost  - velikost nečistot, které volně projdou čerpadly či volba čerpadel s řezacím zařízením

– další vlastnosti kanalizační sítě – pokud je například do výtlačného řadu připojeno více čerpacích jímek

– v poslední době se často využívají systémy tlakové kanalizace, kdy se čerpací jímka osazuje u každého připojeného objektu a všechny jímky čerpají do společného výtlaku, ketý může být až několik kilometrů dlouhý.

čerpací jímky nedaří se Vaší domovské stránce ve vyhledávačích ?

Pokud se zabýváte prodejem systémů pro prodej a montáž čerpacích jímek, kontaktujte mne pro nezávaznou nabídku na emailu a tato pozice může být Vaše.

Získáte tak možnost výrazně pozvednout viditelnost Vaší firmy na Internetu a zprostředkovaně tak pomůžete zvýšit návštěvnost i dohledatelnost Vaší domovské stránky.

Kromě klíčové fráze čerpací jímky bychom Vám zaregistrovali i mnoho dalších slov dle Vašeho výběru.

Příklad jak může vypadat Vaše prezentace:

Jsme společnost, která se již mnoho let specializuje na prodej v oboru montáž čerpací jímky pro výrobní firmy a průmyslové podniky. Naše firma vyrábí a dodává spolehlivé čerpací jímky již mnoho let pro širokou škálu průmyslových odvětví. Čerpací jímky dodáváme na míru dle přání a požadavků našich zákazníků. Kromě nezávazného poradenství garantujeme i záruční a pozáruční servis veškerého námi dodávaného sortimentu. Zajímají-li Vás podrobnější informace z oblasti čerpací jímka, stačí vyplnit dotazník v záložce "Poptávka" a my Vám rádi a nezávazně zašleme naši nabídku. Pokud máte zájem o technickou konzultaci případně návštěvu našeho obchodního zástupce kontaktujte nás v záložce „Kontakt“ telefonicky případně na webových stránkách Průmyslová čerpadla v záložce čerpací jímky.

Kontaktní údaje

Město:Praha 9 - Kyje
Ulice:Hamerská 536
PSČ:198 00
IČ:62578316
E-mail:cerpadla@sigmontpraha.cz
WWW:http://www.sigmontpraha.cz/cerpaci-jimky-odpadnich-vod
Telefon:+420 281 861 722
Fax:

Leták