Předmět činnosti

vodoměr bytový

Kdy je nutná výměna vodoměrů?

Instalaci vodoměrů mnozí lidé nevěnují tolik pozornosti, jakou by si zasloužila. Přitom kvalitní a správně zvolený bytový či domovní vodoměr rozhoduje o spravedlivém vyúčtování spotřeby vody. Jistě nechcete platit více, než skutečně využijete, že? Zejména v dnešní době, kdy ceny nejen vody stoupají stále nahoru. Je tedy důležité si ohlídat, jestli váš vodoměr skutečně spolehlivě funguje. Jak to udělat a kdy je čas na výměnu vodoměrů?

Ohlídejte si instalaci vodoměrů

Vodoměry se musí pravidelně kontrolovat, tzv. cejchovat, jak profesionálové v tomto oboru říkají. Pokud se jedná o vodoměry určené pro spotřebu studené vody, cejchují se každých šest let. Vodoměr zaměřující se na vodu teplou se kontroluje každé čtyři roky. Máte-li vodoměry aplikované po 1. lednu roku 2012, pak se sjednotila platnost cejchu na pět let.

bytový vodoměr - výměna bytových vodoměrů, vodoměr bytový cena, vodoměr bytový odečet

Kontaktní údaje

Město:Praha 6
Ulice:Slezanů 7
PSČ:169 00
IČ:48583391
E-mail:inmes@inmes.cz
WWW:http://www.inmes.cz
Telefon:+420 233 326 817, 233 336 833
Fax:+420 233 326 817

Leták