Pro Inzerenty


 

Potřebujete zvýšit návštěvnost a dohledatelnost vašich webových stránek ?

 

 • Vytvoříme Vám jednotky i desítky oborově vyhraněných microsites

 

 • Zajistíme kvalitní zpětné odkazy s historií

 

 • Zvýšíme hodnocení (PageRank) Vašich stránek

 

 • Garantujeme oborovou exkluzivitu

 

Linkbuilding - získávání zpětných odkazů

 

Termínem Linkbuilding nazýváme proces získávání zpětných odkazů z jiných webových stránek na vaši vlastní webovou stránku. Linkbuilding je jednou z nejúčinnějších metod optimalizace pro vyhledávače (SEO).

 

Vyhledávače, jako je Google, používají PageRank, což je algoritmus pro hodnocení důležitosti webových stránek, který vychází z počtu a kvality odkazů na danou stránku z jiných webových stránek. Čím více odkazů má webová stránka z kvalitních stránek, tím vyšší je její PageRank.

 

Vyhledávače také používají další faktory, jako je relevantnost a kvalita obsahu, k určení pořadí výsledků vyhledávání. Linkbuilding však zůstává důležitým faktorem, který ovlivňuje pozici webové stránky ve výsledcích vyhledávání.

 

Existuje mnoho způsobů, jak získat odkazy z jiných webových stránek. Mezi nejběžnější metody patří:

 

 • Tvorba kvalitního obsahu: Pokud vytvoříte kvalitní a informativní obsah, je pravděpodobné, že na něj jiné webové stránky odkáží.

 

 • Guest blogging: Guest blogging je psaní článků pro jiné webové stránky. Když napíšete článek pro jinou webovou stránku, můžete do článku zahrnout odkaz na svou vlastní webovou stránku.

 

 • Linkbuilding nástroje: Existuje řada nástrojů, které vám mohou pomoci najít webové stránky, které jsou relevantní pro vaše odvětví a které mají vysoký PageRank. Tyto nástroje vám také mohou pomoci, ale zpravidla se jedná o placené inzertní služby.

 

Linkbuilding je časově náročný proces, ale může být velmi efektivní pro zlepšení pozice vaší webové stránky ve výsledcích vyhledávání.

 

Zde je několik tipů pro úspěšný linkbuilding:

 

 • Zaměřte se na získání odkazů z kvalitních webových stránek.

 

 • Vytvářejte kvalitní a informativní obsah, který bude pro jiné webové stránky zajímavý.

 

 • Buďte trpěliví. Linkbuilding je dlouhodobá strategie a získání odkazů z kvalitních webových stránek vyžaduje čas a úsilí.

 

Co je microsite ?

 

 

Microsite (občas nazvaná i jako minisite, čes. mikrostránka) je malá samostatná webová stránka, která je úzce zaměřena na prezentaci jedné služby, značky, produktu či události. Nejčastěji jde o delší jednostránkový informační web, výjimečně o web s jednotkami podstránek. Microsites se většinou používají pro časově nebo obsahově ohraničený projekt.

 

Microsites se často používají k následujícím účelům:

 

 • Propagace vyhraněného produktu nebo služby: Microsite lze použít k představení nového produktu nebo služby v detailu.

 

 • Uvedení nové kampaně nebo události: Microsite lze použít k propagaci nové kampaně nebo události.

 

 • Shromažďování dat nebo leadů: Microsite lze použít ke shromažďování dat nebo leadů od potenciálních zákazníků.

 

 • Vzdělávání nebo informování: Microsite lze použít k vzdělávání nebo informování návštěvníků o určitém tématu.

 

 • Linkbuilding: zvýšení hodnoty hlavní domény

 

Microsites mají několik výhod, včetně:

 

 • Jednoduchost: Microsites jsou často jednodušší na vytvoření a údržbu než hlavní webové stránky.

 

 • Zaměřenost: Microsites jsou úzce zaměřeny na konkrétní témata nebo akce, což usnadňuje návštěvníkům porozumět jejich účelu.

 

 • Mobilní přizpůsobivost: Microsites jsou často mobilně přizpůsobeny, což usnadňuje návštěvníkům přístup k nim na mobilních zařízeních.

 

Microsites však mají také některé nevýhody, včetně:

 

 • Nízký provoz: Microsites mohou mít nižší provoz než hlavní webové stránky, protože jsou méně známé.

 

 • Náklady: Vytvoření a údržba microsite může být nákladná, zejména pokud jde o microsite komplexní.

 

Při rozhodování, zda vytvořit microsite, je důležité zvážit výhody a nevýhody. Microsites mohou být cenným nástrojem pro marketing a propagaci, ale je důležité je používat správně a aby dobře plnili svůj účel, tak by měli být živé a aktuální.

 

Co je PageRank?

 

PageRank je algoritmus pro hodnocení důležitosti webových stránek, který vymysleli Larry Page a Sergey Brin, zakladatelé společnosti Google. PageRank se používá k určení pořadí výsledků vyhledávání Google.

 

PageRank funguje na základě principu, že důležitost webové stránky je dána počtem a kvalitou odkazů na tuto stránku z jiných webových stránek. Čím více odkazů na danou stránku vede z kvalitních stránek, tím vyšší je její PageRank.

 

PageRank je číselná hodnota, která se pohybuje v rozmezí od 0 do 10. Čím vyšší je PageRank, tím důležitější je webová stránka.

 

PageRank je důležitým faktorem, který ovlivňuje pozici webové stránky ve výsledcích vyhledávání Google. Webové stránky s vyšším PageRankem mají větší šanci se umístit na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání. U stejně optimalizovaných stránek, ta vyhrává ta, která má více a kvalitnějších zpětných odkazů.

 

PageRank je však pouze jedním z faktorů, které ovlivňují pozici webové stránky ve výsledcích vyhledávání Google. Mezi další faktory patří:

 

 • Relevantnost: Webová stránka by měla být relevantní pro klíčová slova, na která je vyhledávána.

 

 • Kvalita obsahu: Webová stránka by měla obsahovat kvalitní a informativní obsah.

 

 • Popularita: Webová stránka by měla být populární a mít mnoho návštěvníků.

 

PŘÍKLAD:

 

Představme si, že existuje tři webové stránky: A, B a C.

 

 • Stránka A je velmi populární a má mnoho odkazů z různých jiných důvěryhodných webových stránek. To jí dává vysoký PageRank.

 

 • Stránka B má několik odkazů, ale ne tolik jako stránka A, a jsou to spíše z menších a méně důvěryhodných zdrojů. To jí dává nižší PageRank než stránce A.

 

 • Stránka C nemá žádné odkazy na sebe a je tak považována za málo důležitou, což vede k nízkému PageRanku.