úpravny šedé vody

KONCEPT EKOTECH s.r.o. úpravny šedé vody - zpracování a úpravny šedé vody

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

úpravny šedé vody

 

úpravny šedé vody - zpracování a úpravny šedé vody

 

Recyklace šedé vody ze sprch, umyvadel, praček a technologických procesů, tj. neobsahující fekálie a moč, produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití.

 

Odpadní voda natéká do akumulační nádrže, kde dochází k sedimentaci anorganických a těžších organických látek. Následně voda vtéká do reakční nádrže, kde se díky provzdušňování biologicky čistí. V další, filtrační nádrži je osazeny membránové moduly, v jejichž spodní části je rovněž osazen aerační systém. Nad membránovými moduly je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do servisní nádrže. Voda je odtud čerpána do systému rozvodu provozní vody. Akumulační i servisní nádrž jsou opatřeny havarijním přepadem. Systém je možno doplňovat pitnou vodou.

 

Hlavními výhodamy úpravny šedé vody jsou:

 

úspora pitné vody nezávisle na dešťových srážkách

 

akceptovatelná doba návratnosti - úspora za pitnou vodu, úspora za vypouštěnou odpadní vodu

 

energeticky málo náročná technologie - velice kvalitní  úprava méně znečištěných vod

 

malé prostorové nároky - použití membránové technologie snižuje prostorové nároky a tím i investice

 

využití prověřené membránové technologie

 

náhrada omezených zdrojů pitné vody - ochrana vodních zdrojů a životního prostředí

 

Klíčovými dodavateli technologií pro tuto oblast jsou: 3PT, ARIS, GREENLIFE