Předmět činnosti

Akumulační čerpací jímky na dešťovou vodu

Na využití dešťových vod je v dnešní době kladen stále větší důraz. Snižování hladiny spodních vod a vysychání podzemních zdrojů vede k rostoucímu tlaku na omezení odvodu dešťové vody z krajiny a naopak k maximálnímu využití dešťovky v místech, kde srážky dopadly.

Jedním z nejsnazších řešení pro efektivní využívání dešťové vody je akumulace dešťovky v podzemních samonosných  plastových jímkách vyrobených z polyetylenu metodou rotačního tváření.

 Podzemní umístění napomáhá uchování kvality vody.

Akumulovaná dešťová voda je ideální pro zavlažování a nachází také uplatnění také tam, kde není nutné použití přečištěné pitné vody

Při navrhování jímek na dešťovou vodu se uplatňují zejména tato hlediska:

– požadovaný akumulační objem vlastní jímky – tedy např. plochy střech

– terénní poměry – hloubka s ohledem na spád z odkanalizovaného objektu, případný výskyt podzemní vody apod.

Technologie akumulační jímky na čerpání dešťové vody

– pro celoroční provoz jsou ideální ponorné tlakové vodárny vybavené plovoucím sáním

– dešťovku je tak možno použít pro zálivku, závlahové systémy i zahradní vodovod

Náš tip – výhodná sestava:

Dešťovka 5000 - plastová jímka 5m3 + set "Praktik" s tlakovým čerpadlem

https://www.sigmontpraha.cz/destovka-5000---plastova-jimka--set-s-tlakovym-cerpadlem-praktik

Contact information

Město:Praha 9 - Kyje
Ulice:Hamerská 536
PSČ:198 00
IČ:62578316
E-mail:cerpadla@sigmontpraha.cz
WWW:http://www.sigmontpraha.cz
Telefon:+420 281 861 722
Fax:

Leták