BIM a CAD software

ARKANCE SYSTEMS CZ s.r.o. BIM a CAD software - projekční BIM a CAD software, stavební BIM a CAD software

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

BIM a CAD software

 

BIM a CAD software - projekční BIM a CAD software, stavební BIM a CAD software

 

Doporučené BIM programy Autodesk a Arkance Systems jsou navrženy tak, aby maximálně podpořily BIM pracovní postupy:

 

Architektura, týmová spolupráce

 

Projekční nástroje Autodesk Revitu umožňuje plně propojené týmové navrhování a úpravy projektů – 3D model, výkresová dokumentace, pohledy, výkazy, profese, vizualizace i analýzy zůstávají plně asociativní po celou dobu práce na projektu. Na jednom projektu (BIM modelu) mohou souběžně pracovat všichni členové projekčního týmu, a to odkudkoliv. Díky nástrojům Dynamo a generativnímu navrhování lze automatizovat a optimalizovat tvorbu parametrických, generovaných tvarů.

 

Statika - BIM a CAD software

 

Díky obousměrné komunikaci řešené buď sdílením konkrétního datového formátu nebo prostřednictvím IFC může architekt, projektant i statik pracovat se stejnými daty. BIM model zůstává jeidným a aktuálním „zdrojem pravdy“ pro výpočetní aplikace statických simulací i pro tvorbu statických výkresů.

 

Energetické analýzy - BIM a CAD software

 

Data, která obsahuje BIM model Revitu, jsou zdrojem pro zpracování energetických analýz již od úvodních fází zpracování projektu. V projekční sadě Autodesk AEC Collection získáváte nástroje pro provádění těchto analýz. Pomocí gbXML lze přenést model budovy i do dalších programů pro energetickou analýzu.

 

TZB - BIM a CAD software

 

Ve virtuální budově, BIM modelu Revitu jsou uložené informace včetně použitých materiálů a výšek. Projektant TZB tak má k dispozici mnohem více informací, než jen pouhý 2D podklad, tabulky a poznámky. Díky technickým informacím uloženým v modelu může využívat bez zdlouhavého zadávání také technické výpočty. Projekt s profesemi lze zpět začlenit do výchozí virtuální budovy pro kontrolu případných kolizí a vyřešení prostupů. Modul MEP dostupný v Revitu nabízí nástroje pro projektování a výpočty vzduchotechniky, vytápění, vody a kanalizace, plynu nebo elektro rozvodů.

 

Kontrola projektu - BIM a CAD software

 

Autodesk Navisworks - Rodina produktů Navisworks se skládá z aplikací Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Simulate a bezplatného prohlížeče Autodesk Navisworks Freedom. Autodesk Navisworks je určen pro koordinaci projektů a snazší spolupráci návrhových týmů, snadnou a důvěrnou výměnu projekčních dat z různých aplikací i rychlé a přesvědčivé dynamické vizualizace i velmi rozsáhlých dat. Navisworks je vhodným nástrojem pro rozsáhlé projekty z oblasti stavebnictví, včetně liniových staveb a infrastruktury, zpracování surovin, výstavby a plánování zpracovatelské a strojírenské výroby. Navisworks podporuje většinu 3D CAD a BIM formátů.

 

Facility management - BIM a CAD software

 

twiGIS Pack je ucelená sada moderních nástrojů pro přípravu, editaci a publikování GIS dat z různých formátů v desktopovém a mobilním prostředí. Obsahuje potřebné funkce pro zpracování grafických (mapových) i popisných dat – dat GIS. twiGIS Pack je založen na technologiích firem Autodesk a Arkance Systems a využívá standardní technologie – Windows, SQL, web, HTML5, mobilní platformy. Je licencován flexibilní formou pronájmu a je možné jej provozovat na vlastních prostředcích formou „on-premise“, nebo poskytovat jako hotovou službu z cloudu. twiGIS Pack poskytuje funkce pro prvotní přípravu, pro údržbu a pro publikování dat pro malé organizace i větší společnosti. Díky napojení na Katastr nemovitostí lze geopoziční data obohatit o aktuální informace vlastníků pozemků. Nástroje twiGIS Packu nabízí týmové funkce pro souběžnou práci i publikační nástroje pro veřejný přístup ke zvoleným částem mapových dat.

Další prezentace

CAD software