český cement

Českomoravský cement, a. s. český cement - tradiční český cement

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

český cement

 

český cement - tradiční český cement, kvalita a tradice pro český cement z lokálních surovin

 

Český cement je dlouhodobě považován za kvalitní a konkurenceschopný produkt na světovém trhu. V České republice se vyrábí cement již více než 150 let a tato tradice pokračuje i dnes. České cementárny používají moderní technologie a zajišťují vysokou kvalitu svých produktů.

 

Kromě toho, že český cement patří k nejlepším na světě, má také další výhodu - snižuje uhlíkovou stopu stavebnictví. Výroba cementu je totiž velmi energeticky náročná a produkuje velké množství skleníkových plynů. České cementárny se snaží tento problém řešit a inovovat své technologie tak, aby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí.

 

Důležitou roli v tomto procesu hrají také emisní povolenky, které cementárny musí nakupovat na trhu s emisními povolenkami. To je pro ně další motivací k inovacím a ke snižování své uhlíkové stopy.

 

Celkově lze říci, že český cement má vynikající kvalitu a svými inovacemi přispívá ke snižování negativního dopadu stavebnictví na životní prostředí. Díky těmto faktorům si český cement získává stále více zahraničních zákazníků a přispívá k rozvoji české ekonomiky.