výroba cementu

Českomoravský cement, a. s. výroba cementu - tradiční výroba cementu

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

výroba cementu

 

výroba cementu - tradiční výroba cementu

 

Výroba cementu je složitý proces, který zahrnuje různé kroky, včetně těžby a přípravy surovin, spalování paliv a reakcí na vytvoření samotného cementu. Výroba cementu si nejprve žádá těžbu surovin. Většina cementu se vyrábí z vápence, hlíny a písku. Tyto suroviny jsou těženy v kamenolomech a lomech a přepravují se do cementárny.

 

Druhým krokem výroby cementu je příprava surovin. Vápenec a hlína se musí nejprve rozdrtit a smíchat v přesně stanoveném poměru. Tento proces probíhá v mlýnech, kde jsou suroviny smíchány a zpracovány do práškové formy.

 

Výroba cementu pokračuje spalováním paliv. Suroviny se přepraví do rotační pece, kde jsou spalovány za vysokých teplot.

 

Čtvrtým a posledním krokem výroby cementu je reakce na vytvoření samotného cementu. Po spalování surovin v peci vzniká tzv. klinker, který se musí dále zpracovat. Klinker se nejprve musí ochladit a poté se smíchá s malým množstvím sádry a dalšími přísadami. Vyrobená směs se následně zpracovává v mlýnech na finální práškovou formu - cement.