Předmět činnosti

aktivní hromosvody - řešení pro aktivní hromosvody

Idea nasměrovat blesk na určité místo je stará více jak sto let a ani po takto dlouhé době se to spolehlivě neprokázalo. V současné době se takto označují provedení, které na střeše mají jímač, který ,,přitahuje,, blesky a je prostřednictvím jednoho, nebo více svodů sveden dolů. Většina těchto provedení nerespektuje fyzikální zákony a provedení neodpovídá tomu na co se odkazuje. Toto řešení tvz. aktivní hromosvody není v ČR chápáno jako správné z hlediska platné právní úpravy a pokud má majitel objektu smůlu na ,,odborníky,, přijde na to až v okamžiku, kdy se neúspěšně snaží uplatnit pojistku. 

Contact information

Město:Praha 4 - Krč
Ulice:Pod Višňovkou 1661/33
PSČ:140 00
IČ:07738650
E-mail:info@dehn.cz
WWW:https://www.dehn.cz
Telefon:+420 222 998 880
Fax:

Leták