elektrické stínění

DEHN s.r.o. elektrické stínění - elektrické stínění hromosvodu

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

elektrické stínění

 

elektrické stínění - elektrické stínění hromosvodu

 

Součástí vnitřní ochrany před bleskem je i důkladná ochrana před elektromagnetickým polem pro zajištění bezproblémového provozu nejenom pro připojená zařízení, ale i pro samotnou instalaci. Při zásahu bleskem v blízkosti objektu, nebo přímo do něj, vzniká velmi silné elektromagnetické pole šířící se od výboje všemi směry, aby toto elektromagnetické pole nezpůsobilo díky indukci ve vodičích vznik nebezpečného přepětí, je potřeba ochránit instalaci za pomoci stínění. Stíněné mohou být jak samotné vodiče či zařízení, tak celý objekt či jeho části. Stínění je nutné připojit na zemnící soustavu, tak aby bylo vše uvedeno na jeden potenciál. Samozřejmostí je doplnění svodičů bleskových proudů a přepětí na vodiče vstupující do stíněných částí instalace.