izolované hromosvody

DEHN s.r.o. izolované hromosvody - bezpečnostní izolované hromosvody, oddálené izolované hromosvody

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

izolované hromosvody

 

izolované hromosvody - bezpečnostní oddálené či izolované hromosvody

 

Izolované hromosvody jsou všechny provedení hromosvodu jiné, než je tzv. Faradayova klec. Pokud je vytvořená jímací soustava, které bezpečně zachytí blesk, přichází k věci jeho bezpečné svedení k zemnící soustavě a k tomu slouží izolované hromosvody. Vzhledem k velmi vysokému napětí, které bleskový proud na jímací soustavě a jejích svodech vytvoří, je důležité zajistit elektrickou izolaci mezi ní a zbytkem objektu - izolované hromosvody. Je tedy nutné ověřit a provést trasování tak, aby mezi tím co je na potenciálu blesku a tím co není, byla vždy dodržená vzdálenost zajišťující elektrickou izolaci. Pokud by byl hromosvod někde ve své délce v kontaktu s jinými vodivými částmi, nebo se k nim přiblížil, mohlo by se stát, že by část bleskového proudu tekla těmito vodivými strukturami domu a kromě škod na objektu by mohla dům i zapálit.