jímací tyč

DEHN s.r.o. jímací tyč - jímače, jímací soustavy, jímací tyč hromosvodu, odolné jímací tyče, ochranná jímací tyč

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

jímací tyč

 

jímací tyč - jímací tyče hromosvodu

 

Jímač, jímací tyč je základním prvkem jímací soustavy, který slouží k bezpečnému zachycení výboje blesku a zároveň k ochraně objektu. Každý prvek jímací soustavy vytváří takzvaný ochranný prostor, tedy svou přítomností zabraňuje úderu blesku do své bezprostřední blízkosti. Jímače či jímací tyč hromosvodu musí být na objektu správně instalované nejenom s ohledem na poskytnutí maximální ochrany, ale jejich upevnění musí být takové, aby odolalo působení větru, který na něj bude působit. Častou chybou je i špatná mechanická konstrukce jímací tyče, která způsobí jeho ohnutí díky působení sil na slabé části. Jímače a jímací tyče mohou být i samostatně stojící na plochých střechách, které se zatěžují za pomoci betonových zátěží.