konektor hromosvodu

DEHN s.r.o. konektor hromosvodu - konektory pro hromosvody

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

konektor hromosvodu

 

konektor hromosvodu

 

Konektorem hromosvodu bývá nesprávně označována jeho svorka, případně prvek, kterým se napojují vysokonapěťové vodiče. Oba dva tyto komponenty musí mít parametry, které odpovídají místu a účelu, ve kterých budou použity. Parametry bleskového proudu jsou dány normativně a lze říci, že přírodní blesk zřídka kdy překročí hodnotu 200 000 A. Normativně jsou součásti pro hromosvod testovány impulsním proudem o velikosti 50 000 a 100 000 A. Impulsní bleskový proud, kromě toho, že zahřívá všechny vodič kterými teče se ještě dynamicky projevuje, takže vodiče jsou i mechanicky namáhány a spojovací součásti musí mít i odpovídající pevnost, aby nedošlo k jejich uvolnění. Tato všechny nebezpečí je možno ověřit zkouškou a seriosní výrobce je schopný tyto vlastnosti deklarovat.