oddálené hromosvody

DEHN s.r.o. oddálené hromosvody - hromosvody s oddálenou jímací soustavu, Dehn oddálené hromosvody

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

oddálené hromosvody

 

oddálené hromosvody - hromosvody s oddálenou jímací soustavu Dehn

 

Oddálené hromosvody jsou součástí vnější ochrany před bleskem, která zabezpečuje to, aby úder blesku nepoškodil chráněný objekt. Mezi úkoly oddáleného hromosvodu nepatří pouze to, aby bezpečně blesk zachytil, ale i to aby ho svedl na zemnící soustavu bez toho, aby cestou došlo k přeskoku mezi jímací soustavou a nějakou kovovou částí objektu, která by vytvořila lépe vodivou cestu pro bleskový proud. Tento přeskok (blesk má napětí několik set tisíc až miliónů voltů) by mohl způsobit kromě škod i zapálení materiálu v místě vzniku jiskry. Pro zajištění elektrické izolace mezi hromosvodem a těmito konstrukcemi můžeme využít oddálené hromosvody, které zabezpečí fyzické oddálení a díky této vzdálenosti je pak bleskový proud sveden kolem objektu do zemně bez nebezpečí pro objekt.