oprava uzemnění

DEHN s.r.o. oprava uzemnění - rekonstrukce a oprava uzemnění

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

oprava uzemnění

 

oprava uzemnění - rekonstrukce a oprava uzemnění

 

Oprava uzemnění je technologicky i finančně velmi náročná záležitost. K poškození uzemnění vede nejčastěji jeho špatně zvolené či provedené provedení, které nezohlední místní podmínky v půdě a díky chybám pak zemnič vydrží daleko kratší dobu, než bylo původně očekáváno. Mezi nejčastější chyby patří nevhodně zvolený materiál, který neodpovídá produktovým normám a špatně provedená ochrana před korozí na exponovaných místech. Mezi nejvíce exponovaná místa patří tradičně přechody a vývody z betonu, či půdy. Správným řešením je vývod provést z nerezového materiálu, nebo ho důkladně v délce 30 cm na obě dvě strany od přechodu ošetřit vůči korozi.