revize hromosvodu

DEHN s.r.o. revize hromosvodu - povinnost revize hromosvodu, projektová revize hromosvodu, kontrola a revize hromosvodu, co je revize hromosvodu?

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

revize hromosvodu

 

revize hromosvodu - povinnost revize hromosvodu

 

Výchozí revize ochrany před bleskem je krokem, kdy revizní technik zkontroluje provedená opatření, ověří jejich shodu s projektovou dokumentací a provede kontrolu (revize hromosvodu), zda vše odpovídá platným technickým normám. Revize hromosvodu je tedy odborná kontrola, která majiteli poskytne jistotu, že je vše jak chtěl, objednal a zaplatil. Je tedy pro tuto činnost vybírat ne revizního technika, který vydává kladné revize jak na běžícím pásu, ale specialistu na revize hromosvodu, který před tím, než převezme zodpovědnost, vše řádně zkontroluje. Pravidelnou kontrolou ochrany před bleskem a revizi hromosvodu může později majitel objektu prokázat, že se o zařízení svědomitě stará a udržuje je v dobrém stavu.

 

revize hromosvodu - povinnost revize hromosvodu, projektová revize hromosvodu, kontrola a revize hromosvodu, co je revize hromosvodu?