uzemnění hromosvodu

DEHN s.r.o. uzemnění hromosvodu - měření uzemnění hromosvodu, odpor a hloubka uzemnění hromosvodu

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

uzemnění hromosvodu

 

uzemnění hromosvodu - měření, odpor a hloubka uzemnění hromosvodu

 

Zemnící soustava objektu by měla být pouze jedna a to společná pro elektrickou instalaci i vnější ochranu před bleskem hromosvod. Zemnící soustava se nejčastěji u nových objektů buduje jako základový zemnič. V základech domu se psojí mezi s sebou armovací železa, doplní se vodičem z drátu nebo pásku a tato celá plocha pak slouží jako uzemnění objektu. V případě dodatečně budované zemnící soustavy je nutné celý objekt obkopat a do výkopu pak umístit vlatní zemnič, tedy opět drát nebo pásek. Oproti uzemnění hromosvodu v betonovém základu domu, je půdní prostředí daleko agresivnější a tak je doporučeno na tento účel používat vodiče z nerezavějící oceli, která nese obchodní označení V4A. Takto provedená zemnící soustava či uzemnění hromosvodu má největší životnost.