vyrovnání potenciálu bleskového proudu

DEHN s.r.o. vyrovnání potenciálu bleskového proudu

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

vyrovnání potenciálu bleskového proudu

 

Co je vyrovnání potenciálu bleskového proudu ?

 

Vyrovnání bleskového proudu jer jev, ke kterému dochází, pokud teče tento proud objektem, nebo kolem objektu jímací soustavou. Díky vysokému napětí, které vytváří na vodivých částech, kterými teče, má toto napětí snahu přeskakovat na ostatní kovové části objektu a vyrovnávat se s nimi. Jakmile vznikne vodivá cesta, teče tímto spojem i bleskový proud. Pokud je tento spoj špatný, odtaví se a na jeho místě dojde ke vzniku elektrického oblouku, který může způsobit velké škody. Toto vyrovnání potenciálu bleskového proudu se tedy vytváří buďto přímo, nebo mezi částmi, které nemohou být přímo spojené, jako jsou například vodiče elektrického napájení, prostřednictvím svodičů bleskových proudů. Tyto svodiče, které se umísťují na vstupu do budovy se postarají o to, že se potenciál vyrovná právě jejich prostřednictvím a to opakovaně, bez toho aniž by došlo v objektu ke škodám.