Předmět činnosti

měřiče spotřeby - měřiče pro měření spotřeby tepla

Jak vybrat poměrové měřiče tepla?

Ceny za energie neustále rostou výš a výš, proto je zapotřebí si ohlídat, kolik tepla spotřebujete. A tak zbystřete, jsou tu měřáky na topení, měřiče spotřeby tepla na radiátory v bytech. Jestli bydlíte v bytovém domě, spotřeba se počítá na celou stavbu. Pro spravedlivé rozúčtování je proto zapotřebí zvolit poměrové měřiče tepla, které správně vyhodnotí skutečnou spotřebu každého bytu.

Měřiče tepla jsou povinností

Proč si pořídit měřiče spotřeby tepla? Jsou podstatné nejen kvůli přesnému rozúčtování energií v domě, ale také je již povinností je mít aplikované. Mnoho lidí o tom ovšem neví, vystavují se tak až statisícovým pokutám. Jestli se to týká i vás, upozorněte své zástupce (předsednictvo společenství vlastníků či bytového družstva). Poměrové měřiče spotřeby tepla stojí pár stokorun, proto je zbytečné se vystavovat nesmyslným pokutám.

Měření tepla, měřiče tepla

Instalace rozdělovačů topných nákladů umožňuje rozúčtování nákladů na vytápění dle skutečných spotřeb jednotlivých uživatelů. Díky tomuto “měření tepla“ tak uživatel uhradí pouze jím spotřebovanou energii. Udržuje si tak přehled o nákladech na topení a má navíc možnost využít našich poradenských služeb, díky nimž může své náklady ještě více snížit.

Měřiče spotřeby tepla

Přestože měřiče tepla nemohou automaticky ovlivňovat dodávku tepla, přispívají nezanedbatelným  způsobem k úsporám nákladů na https://www.mereni-tepla.cz/topeni. Slouží totiž jako motivační prostředek pro uživatele. Následné úspory, které “měřiče tepla“ dokáží na spotřebě ušetřit, pak mohou dosáhnout až 35% (v kombinaci s instalací TRV). Při neustále se zvyšující ceně tepla se instalace indikátorů nebo měřičů tepla jeví jako nejekonomičtější investice s návratností cca 1,5 roku a životností přístrojů cca 10 let.

Technický popis spravovaných měřiče spotřeby tepla

Odpařovací měřiče spotřeby

Odpařovací měřiče – nejjednodušší způsob indikace dodávek tepla, nejdéle používaný avšak také nejméně přesný. Pracují na principu odpařování kapaliny z měřící ampule.

Nevýhody odpařovacích měřičů spotřeby tepla):

• nelze se vyhnout letním náměrům, které mohou být v různých bytech různě velké

• pro zachování objektivity rozúčtování je nezbytné provést odečet v celém objektu ve stejnou dobu – v opačném případě jsou výsledky rozúčtování nepřesné po dobu min. 2 období

• vysoké provozní náklady – každý rok je nutná výměna ampule a přeplombování měřiče spotřeby tepla.

Výhody odpařovacích měřičů tepla:

• nízké pořizovací náklady

________________________________________

Jednočidlové elektronické měřiče spotřeby tepla

Jednočidlové elektronické měřiče snímají pouze povrchovou teplotu otopného tělesa v referenčním místě (podobně jako odpařovací měřiče spotřeby tepla VIPA. Jejich porovnáním lze stanovit pouze poměrnou dobu využití instalovaného výkonu otopných těles. Základním předpokladem je správný výpočet stávajících otopných těles (jejich dimenzování).

Nevýhody jednočidlových elektronických měřiče spotřeby tepla:

• indikace dodávky tepla je až od teploty tělesa okolo 50°C – nepřesné měření v přechodném období podzim, jaro.

• vyšší pořizovací náklady v porovnání s odpařovacími přístroji

Výhody jednočidlových elektronických měřiče spotřeby tepla:

• nízké provozní náklady

• životnost baterie 10 a více let

• automatický odečet naměřených hodnot v libovolný den v roce – zpravidla 31.12.

• malá pravděpodobnost letních náměrů

• uživatel má plnou kontrolu nad naměřenými hodnotami, neboť tyto jsou po dobu 12-ti měsíců zobrazovány na displeji přístroje

• některé typy přístrojů nabízí i možnost zobrazení měsíčních stavů

________________________________________

Dvoučidlové elektronické měřiče spotřeby tepla

Nejmodernější dvoučidlové elektronické měřiče spotřeby tepla snímají kromě povrchové teploty tělesa i teplotu okolí v místnosti. Může se tak porovnávat množství tepla dodávaného do místnosti. Lze tak porovnávat i případy nerovnoměrného dimenzování otopných těles, k němuž může dojít např. při částečném zateplování obvodového pláště budovy, při výměně oken, zasklívání balkonů apod. Přístroje vyhodnocují dodávku tepla do místnosti na základě porovnávání povrchové teploty tělesa a teploty místnosti. Spotřeba je vyhodnocována pokud je těleso teplejší než místnost o více než 1,5°C.

Nevýhody dvoučidlových elektronických měřiče spotřeby tepla:

• vyšší pořizovací náklady v porovnání s odpařovacími přístroji

Výhody dvoučidlových měřičů spotřeby tepla:

• nízké provozní náklady

• životnost baterie 10 a více let

• automatický odečet naměřených hodnot v libovolný den v roce – zpravidla 31.12

• přesná indikace dodávek tepla i v přechodných obdobích jara a podzimu, kdy se pouze temperuje.

• uživatel má plnou kontrolu nad naměřenými hodnotami, neboť tyto jsou po dobu 12-ti měsíců zobrazovány na displeji přístroje

• některé typy přístrojů nabízí i možnost zobrazení měsíčních stavů

• některé typy přístrojů nabízí možnost odečtu nejen pomocí displeje ale i elektronickou cestou prostřednictvím např. infraportu, čipové karty, radia apod. Takto provedený odečet je nejen levný, ale i bezchybný.

• Nejnovější generace měřičů spotřeby tepla má tzv.elektronickou plombu – elektronická ochrana přístroje proti možnostem ovlivnění mechanickým zásahem nebo demontáží.

Orientační cenová kalkulace instalace rozdělovačů topných nákladů:

Elektronický měřič spotřeby tepla pracující na principu vyhodnocování spotřeb snímáním a porovnáváním povrchové teploty tělesa E-ITN 10.7.

Dvoučidlový elektronický RTN. Naměřené hodnoty měřiče spotřeby tepla se zobrazují na pětimístném LC displeji, jeho prostřednictvím je prováděn odečet přístroje. Měřič spotřeby tepla uchovává v paměti spotřeby 23 měsíců zpětně od aktuálního data - díky měřiči spotřeby tepla lze provádět zpětné rozúčtování jednotlivých období (změna nájemníka, změna ceny tepla apod.) bez možnosti manipulace s naměřenými daty. Tento měřič tepla navazuje svojí konstrukcí na osvědčený indikátor typ E-ITN 10.5 a je rozšířen o možnost odečtu přes infra rozhraní.

Záruka: až 8 let přístroj, 10 let baterie.

Cena dodávky E-ITN 10.5x

Odečet pouze pomocí displeje

od 290,- Kč/ks

Cena dodávky EITN Siemens WHE 5.xx nebo Caloric

Odečet pouze pomocí displeje

od 370,- Kč/ks

Cena dodávky E-ITN 10.7x

Odečet pomocí displeje a infraportu

od 290,- Kč/ks

Montáž E-ITN

od 40,- Kč/ks

Nejnovější  generace rádiových měřičů spotřeby tepla Metra Šumperk  typ EITN 30 v sobě spojuje osvedčené přednosti předchozí typů rozšířené o nejnovější technologii dálkových odečtů prostřednictvím rádiového signálu bez nutnosti vstupu do bytu. Přístroj E-ITN 30.xx je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy. Doporučená oblast instalace – na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35°C nebo 55°C (dle typu E-ITN) a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90°C. Odečet naměřených dat je prováděn přímo pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí mobilní přijímací jednotky přede dveřmi bytu.

Cena dodávky E-ITN 30.xx

Odečet pomocí displeje, infraportu a rádiovým přenosem dat

od 300,- Kč/ks

Cena dodávky EITN Siemens WHE 552 walk-by nebo Caloric

Odečet pomocí displeje a rádiovým přenosem dat

od 400,- Kč/ks

Elektronický dvoučidlový měřič spotřeby tepla pracující na principu vyhodnocení rozdílu teplot v místnosti a otopného tělesa Metrix (Švýcarsko)    

Již není v nabídce - zajišťujeme pouze servis stávajících měřičů spotřeby tepla

Montáž, pasportizace skutečného stavu otopné soustavy, naprogramování:

Již není v nabídce - zajišťujeme pouze servis stávajících měřičů spotřeby tepla

Tyto typy měřičů spotřeby tepla, jež vám ušetří náklady na topení, umožňují bezchybné rozdělení dodávek tepla do místnosti na principu dvoučidlového měření. Můžeme vyhodnotit  i teplo dodané z neizolovaného potrubí vedeného místností. měřiče spotřeby tepla jsou chráněny proti ovlivnění uživatelem, v případě pokusu o ovlivnění přepne měřiče spotřeby tepla automaticky z dvoučidlového provozu do provozu jednočidlového. Po ukončení snah o ovlivnění se měřič tepla automaticky navrátí do režimu dvoučidlového.

Záruka: 36 měsíců měřiče spotřeby tepla

Veškeré uváděné ceny jsou orientační a bez DPH. Nechte si zpracovat cenovou kalkulaci pro Váš objekt se započtením všech slev akčních zvýhodnění platných v době plánované investice.

• individuální kalkulace na vyžádání zdarma

• zajišťujeme záruční i pozáruční servis do 48 hodin od nahlášení závady

• záruky na dodávku od 3 let

• možnost individuálních množstevních slev

Contact information

Město:Praha 6
Ulice:Slezanů 7
PSČ:169 00
IČ:48583391
E-mail:inmes@inmes.cz
WWW:http://www.inmes.cz
Telefon:+420 233 326 817, 233 336 833
Fax:+420 233 326 817

Leták