nehořlavý obklad

CIDEM Hranice a.s., divize CETRIS nehořlavý obklad - konstrukční nehořlavé obklady

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

nehořlavý obklad

 

nehořlavý obklad - konstrukční nehořlavé obklady

 

Speciální nehořlavý obklad chrání nejen dřevěné nosné prvky. Ocel je anorganický materiál a lze jí tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Pří přímém působení ohně vlivem vysokých teplot ztrácí stavební prvek z oceli po několika minutách svoji únosnost a dochází k porušení stability stavební konstrukce. Je tedy nutné, tam kde je předepsána požární odolnost, všechny ocelové části odpovídajícím způsobem chránit. Nehořlavý obklad z cementotřískových desek CETRIS® zajišťuje, že kritické teploty je u oceli dosaženo teprve po uplynutí stanovené doby. Ochranu ocelových konstrukcí řeší nehořlavý obklad z cementotřískových desek CETRIS® aplikovaný přímo na ocelovém průřezu, nebo s pomocnou konstrukcí (například tenkostěnné pozinkované profily, úhelníky pro suchou výstavbu).

 

Nehořlavý odklad z cementotřískové desky CETRIS®se kotví buď přímo k chráněnému ocelovému prvku, popřípadě je možno kotvit nehořlavý obklad k pomocné konstrukci (pozinkované profily, úhelníky). Mezi deskami CETRIS® se přiznávají spáry o minimální šíři 4-5 mm, které se vyplní požárním tmelem. Nehořlavý obklad z cementotřískové desky CETRIS® zajišťuje požární odolnost nosných ocelových prvků v hodnotách 15 – 90 minut.

Další prezentace

Požární systémy