ochrana uhlíkových lamel

 ochrana uhlíkových lamel - požární ochrana uhlíkových lamel

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

ochrana uhlíkových lamel

ochrana uhlíkových lamel

Ochrana uhlíkových lamel ORDEXAL® KARBON ALB je protipožární lepená izolace pro uhlíkovo – vláknité lamely na železobetonové nosné stavební konstrukce. Izolační obklad je zhotoven na bázi desek z minerálních vláken ISOVER PYRO, lepidla Dexaflamm B a kovových vložek. Desky neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy.

Vzhled: Šedozelené a šedohnědé deskové prvky (bez povrchové úpravy), přilepené v předepsaném provedení a tloušťce na povrchu konstrukce a zcela překrývající vyztužující uhlíkovo – vláknité lamely. Dokončený obklad může být na základě požadavku objednatele povrchově barevně sjednocen speciální fasádní barvou, dodávanou v základním bílém odstínu, alternativně může být obklad povrchově upraven stěrkovou omítkou vyztuženou sítí ze skleněných vláken.

Použití:

Ochrana uhlíkových lamel ORDEXAL® KARBON ALB je určena pro zvýšení požární odolnosti uhlíkovo – vláknitých lamel, jejichž účelem je vyztužení a zesílení železobetonových nosných stavebních konstrukcí. Vhodným návrhem podle dimenzační tabulky lze tímto způsobem zajistit - v závislosti na tepelné odolnosti použitého lepidla – funkci vyztužující uhlíkovo – vláknité lamely  v  rozmezí  30 až  120 minut se sníženými nároky na prostor ochranného materiálu.

Aplikace systému ORDEXAL® KARBON ALB je vhodná: do všech běžných vytápěných i nevytápěných  interiérů (dle EAD typ prostředí Z1, Z2 a Y). Izolační prvky nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy.

Další prezentace

Požární systémy