Předmět činnosti

požární ochrana
 
Dle vyhlášky 246/2001 Sb. §1 bod m je „požár každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.
 
Pojem požární ochrana (https://www.avaps.cz/produkty/pozarni-uzavery) znamená kombinaci hned několika hledisek, které je nutno brát v potaz, aby bylo zajištěno bezpečí uživatelů budov. Zbytečné ztráty na životech a poničený nebo zcela zničený majetek bývají často důsledkem neopatrnosti, výjimkou však nejsou ani technické závady či úmyslná založení požáru.
 
Stále přísnější požadavky na požární bezpečnost staveb má za následek pokles počtu usmrcených osob při požárech monitorovaný od roku 1972 Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, které každý rok vydává Statistickou ročenku, ve které detailně popisuje jednotlivé druhy událostí, jejich vývoj a příčiny a přehled o zásazích provedených v uplynulém roce.
 
Dle této ročenky za rok 2018 Jednotky požární ochrany zasahovali u celkem 20.277 požárů při nichž zahynulo 95 lidí; v porovnání s rokem 2017, kdy zásahy probíhaly u 16 249 případů, tak došlo ke znatelnému nárůstu. Mezi nejčastější příčiny patří nedbalost, úmyslné zapálení, technická závada a špatný technický stav, v roce 2018 bylo navíc extrémní sucho a minimum srážek, což dozajista také stálo za nárůstem požárů.
 
JPO také každý rok vydává statistické základní údaje, mezi které patří i přímé škody a uchráněné hodnoty.
 
„… v roce 2018 vzniklo na území ČR v průměru denně 57 požárů, škoda 7,9 mil. Kč a včasným zásahem byly uchráněny hodnoty za 29,8 mil. Kč denně.
Uchráněné hodnoty včasným zásahem JPO 3,8× převyšují škody přímé.“
„V roce 2018 hořelo v 6 212 stavbách, Výše přímých škod způsobená požáry výrazně převyšuje u budov a staveb než u vozidel nebo volných ploch.“
Zdroj: Statistická ročenka hasičského záchranného sboru ČR
 
Dle přehledu vybraných požárů se škodou 10 mil. Kč a vyšší se vyskytují nejčastěji hotely, autoservisy, skladovací a výrobní haly.
 
Nastavená pravidla požární prevence zahrnují aktivní a pasivní ochranu budov, požární opatření jsou na vysoké úrovni a bez nadsázky mohou zachránit životy uživatelů budov a jejich majetky.

Kontaktní údaje

Město:Klecany
Ulice:U Obalovny 488
PSČ:250 67
IČ:25650939
E-mail:obchod@avaps.cz
WWW:http://www.avaps.cz
Telefon:777 911 770
Fax:

Leták

Další nabídky

požární ochrana