protipožární ucpávky

J. SEIDL a spol., s.r.o. protipožární ucpávky - bezpečnostní protipožární ucpávky, těsnící protipožární ucpávky, ochranné protipožární ucpávky

 
    J. SEIDL a spol., s.r.o.
  • Husova 120
  • Dvůr Králové nad Labem,544 01
  • Tel. +420 499 320 459
  • Fax. +420 499 320 219
  • http://www.seidl.cz
  • bohuslav@seidl.cz
  • IČ:    00484016
  • DIČ: CZ00484016
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

protipožární ucpávky

 

protipožární ucpávky - bezpečnostní protipožární ucpávky

 

Těsnící a ochranné systémy jsou sestaveny obvykle z celého souboru intumescentních a tepelně izolačních prvků a materiálů(včetně protipožární ucpávky), počínaje protipožárními nátěry pro kabelové izolace (nezaměňovat s nátěry na dřevo a ocel) a zpěňovatelnými fóliemi, sáčky a cihlami nebo maltami konče. Některé z těchto materiálů jsou dále vyráběny i v různých konstrukčních sestavách a prefabrikovaných dílcích. Podle jejich účinnosti, ale i směru působení a celkové, předem ověřené funkce, jsou protipožární ucpávky modelovány přímo na místě.

Problematika prostupů včetně protipožární ucpávek je velmi složitá a náročná, protože se v tomto případě pracuje s poměrně rozsáhlým sortimentem hmot a s velkým množstvím variantních řešení protipožární ucpávky, které nelze podchytit žádnou jednorázovou zkouškou. ČR jako jedna z mála evropských zemí přijala zkušební metodiku označenou u nás jako ZP 4/92, která je stále ještě uznávána, ovšem pouze za předpokladu, že byly průkazné zkoušky provedeny v režimu ČSN EN 1363-1. V současné době již většina evropských výrobců provádí zkoušky podle (u nás ještě neplatné) prEN 1366-3 a EN 13943 (pro kabely) a ČSN EN 1363-5 pro instalace potrubí v kanálech a šachtách. Je třeba upozornit, že ani sebedokonalejší zkouškou nelze postihnout všechny varianty protipožární ucpávky, které se v prostupech nacházejí. Z toho důvodu musí firmy, provádějící tato těsnění a používací i protipožární ucpávky být nejenom důkladně seznámeny s aplikací jednotlivých systémů, dodávaných dnes řadou specializovaných výrobců, ale musí současně znát meze jejich uplatnění a umět do značné míry improvizovat v rozmezí, které zkušební metodika poskytuje. Jedná se jak o množství a způsoby ukládání kabelů a kabelových lávek a žlabů, tak i způsoby dotěsňování protipožární ucpávky nejrůznějších druhů potrubí, většinou opatřeného ještě tepelnými izolacemi z různých materiálů, kdy je nutno zvolit takové řešení, které se nejvíce blíží vyzkoušenému vzorku. V této souvislosti doporučujeme k prostudování ČSN EN 1363 ZKOUŠKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - přílohu A "oblast přímé aplikace výsledků zkoušek", která se právě těmito otázkami zabývá.

Další prezentace

Požární systémy