Předmět činnosti

samozhášecí zařízení - požární samozhášecí zařízení

SHZ – stabilní hasící zařízení

Jsme si vědomi faktu, že elektronické zpracování dat je v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví lidské činnosti. Ruku v ruce s tímto pokrokem jde i výstavba datových center a s tím spojená bezpečnost zpracovávaných dat. Pomineme-li nebezpečí zcizení či zneužití dat, největší riziko hrozící serverovým místnostem plných počítačů a kilometrů kabelů je požár. Právě proto nabízíme našim partnerům ucelené portfolio řešení aktivní požární ochrany a sice samozhášecí zařízení a systémy.
Díky bohatým zkušenostem, získaným zejména během letité spolupráce se zahraničními výrobci a progresivnímu přístupu k segmentu s požárně-bezpečnostními zařízeními, patříme na českém trhu mezi dodavatele s nejširší produktovou a systémovou nabídkou.

Samozhášecí zařízení naleznete v komerčních i státních aplikacích, od datových sálů, přes muzea (kde chrání předměty nevyčíslitelných hodnot), laboratoře (s technikou v řádech desítek miliónů korun), až po technologická zařízení (jako například kotelny).
Systémy, které Vám představujeme, jsou profesionálním řešením, používaném po celém světě, v tisících aplikací. Jde tedy bezesporu o správnou volbu pro opravdové profesionály!

Poněvadž víme, že doby, kdy bylo možné používat nekvalitní hasiva či podomácku vyráběné „hadičkové“ systémy jsou dávno pryč, spolupracujeme pouze s renomovanými dodavateli z celého světa. Proto jsou naše samozhášecí systémy a hasiva certifikovány nejen lokálními certifikačními institucemi jako je TZÚS, PAVUS, MV GŘ HZS ČR – TÚPO, SZÚ, CERTIN, MO-VPD, atd., ale i světovými orgány, jako jsou VdS, FM, LPCB / BRE, UL, Lloyd’s Register, Bureau Veritas aj. Naši zaměstnanci pravidelně absolvují kurzy a školení od výrobců těchto systémů, a mohou tak poskytovat kvalifikovanou a profesionální podporu našim produktům a technologiím.

Pokud chcete využít trvale udržitelné řešení, zvolte systém samozhášecího zařízení s přírodním hasivem! Termínem přírodní hasivo se rozumí směs v atmosféře běžně se vyskytujících prvků. V případě námi nabízených hasiv se jedná především o Dusík (N2), Argon (Ar) a jejich směsi. Nejhojněji používanými hasivy jsou pak směsi IG-55 (50% Ar; 50% N2) a IG-541 (50% Ar; 42% N2, 8% CO2). Systém Proinert2 využívá přírodní hasiva IG-55, IG-541, IG-100 a IG-01 a je jedním z technicky nejlepších systémů na českém, ale i světovém trhu. Je to především díky patentované technologii samoregulačního ventilu. Největším benefitem tohoto řešení je snížení tlaku přímo na vyústění ventilu na pracovní tlak 42 bar. Další výhodou je lineární vypouštění hasiva z láhve, díky tomu nedochází k tak velké přetlakové špičce v místnosti. Lineární vypouštění má mimo jiné vliv na dvě zásadní věci:

  • redukuje plochu potřebnou pro odvod přetlaku (přetlakovou klapku) o min. 25%
  • stejně tak jsou redukovány průměry rozvodného potrubí, např. z 32 mm na 20 mm.

Požární samozhášecí zařízení a hasící systém je možno použít všude tam, kde je zaplavován celý prostor, tedy serverové místnosti, archivy, velíny apod.

Souhrnem výhod je nižší cena systému díky absenci sběrného, vysokotlakého potrubí, nižším nákladům na přetlakovou klapku a potrubí, a v neposlední řadě také rychlejší montáž systému, díky absenci omezovače tlaku a vysokotlakého sběrného potrubí. Nejen technické výhody, ale i nižší cena nám dává výbornou pozici v souboji s konkurencí!

Kontaktní údaje

Město:Klecany
Ulice:U Obalovny 488
PSČ:250 67
IČ:25650939
E-mail:obchod@avaps.cz
WWW:http://www.avaps.cz
Telefon:777 911 770
Fax:

Leták