dimenzování světlovodů

WT-Windows Tomorrow s.r.o. dimenzování světlovodů - systémy dimenzování světlovodů pro Vaši střechu, přesné dimenzování světlovodů

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

dimenzování světlovodů

 

dimenzování světlovodů

 

V rámci denního osvětlování budov je dimenzování světlovodů samostatnou disciplínou, která vyžaduje odborné posouzení. Dimenzování světlovodů lze rozdělit na uživatelské a normativní, které vyhovuje požadavkům na ČSN, EN normu na Denní osvětlení budov. V případě uživatelského dimenzování světlovodů lze vycházet ze znalosti výrobců o výkonu jednotlivých světlovodů a na jejím základě přistoupit k odpovídajícímu návrhu počtu a průměru světlovodů. V případě normativního dimenzování světlovodů vychází návrh vždy z jasně daných oblohových podmínek rovnoměrně zatažené oblohy 5.000lx, nebo mediánu 14.900lx a jejich počet a průměr se stanovuje pomocí softwarů (např. ASTRA MS Software, nebo DiaLux apod.) a přesné výpočetní metodiky s použitím konkrétních parametrů výrobku pro stanovení světelné ztráty. Uživatelský návrh je vhodný pro rezidenční sektor a majitele RD, kdežto normativní výpočet vyžadují normy pro komerční budovy pro trvalý pobyt lidí.

 

Systémy dimenzování světlovodů pro Vaši střechu.