přečerpávací jímky

přečerpávací jímky - výkonné přečerpávací jímky

Sigmont Praha s.r.o.

 
Hamerská 536, Praha 9 - Kyje, 198 00
 
+420 281 861 722
 
IČ: 62578316
DIČ: CZ62578316
Průmyslové obory

přečerpávací jímky

Sigmont Praha s.r.o.

 
PŘEČERPÁVACÍ JÍMKY
 
Přečerpávací jímky – efektivní řešení pro odpadní vody
 
Naše firma je odborníkem v oblasti dodávek výkonných a spolehlivých přečerpávacích jímek pro čerpání odpadní vody. Tyto jímky jsou klíčovým prvkem v gravitační kanalizaci, zajišťující plynulé přečerpání odpadních vod u objektů, které nemohou připojeny ke kanalizačnímu řadu samospádem.
 
Rozmanité využití přečerpávacích jímek:
 
S našimi přečerpávacími jímkami dokážeme pokrýt různé potřeby:
 
  • Menší přečerpávací jímky jsou ideální pro rodinné domy, bytové jednotky a provozovny.
  • Větší jímky jsou nezbytné pro gravitační kanalizaci v uličních celcích, částech obcí a lokalitách s terénními překážkami.
  • Přečerpávací jímky jsou důležité i v dešťové kanalizaci pro odvádění dešťových vod ze střech různých staveb, komerčních, průmyslových objektů, komunikací a parkovacích ploch. Dále slouží k drenážním účelům pro odvádění spodních vod u podzemních objektů, například parkovišť a garáží.
 
Požadavky a design přečerpávacích jímek:
 
Při návrhu našich přečerpávacích jímek se řídíme klíčovými faktory:
 
  • Potřebný akumulační objem odpovídající počtu připojených osob a velikosti odkanalizované plochy a srážkových úhrnů.
  • Terénní poměry, včetně hloubky s ohledem na spád z odkanalizovaného objektu a případný výskyt podzemní vody.
  • Požadovaný retenční a havarijní akumulační objem pro zajištění optimálního provozu.
 
Plastové a železobetonové provedení:
 
Naše široká nabídka zahrnuje plastové a železobetonové přečerpávací jímky pro odpadní vody. Plastové jímky vyrábíme metodou rotačního tváření nebo svařováním z desek, zatímco železobetonové jímky mohou být prefabrikované nebo odlévané přímo na místě určení.
 
 
Návrh technologie přečerpávací jímky:
 
V návrhu parametrů a provedení technologie přečerpávacích jímek zohledňujeme:
 
  • Složení odpadních vod, včetně fekálií, abrazivních částic a dalších předpokladů v závislosti na charakteru a velikosti připojeného objektu.
  • Požadované parametry přečerpávací technologie, které se navrhují dle vzdálenosti a převýšení místa určení od jímky a čerpaného objemu.
  • Průměr výtlačného potrubí z přečerpávací jímky má značný vliv na parametry čerpadel. Uplatňujeme dvě trochu protichůdná hlediska – minimalizaci ztrát třením a zároveň udržení minimální proplachovací rychlosti proudění, aby nedocházelo k usazování kalů ve výtlačném potrubí.
  • Průchodnost, délku výtlaku a další vlastnosti kanalizační sítě. To je zvláště důležité v případě propojení více čerpacích jímek do společného výtlačného potrubí.
 
Připojení do kanalizačního řadu:
 
Přečerpávací jímky jsou často připojeny do kanalizačního řadu přes tzv. uklidňovací šachty, což zajišťuje plynulý odtok odpadních vod.
 
S našimi výkonnými přečerpávacími jímkami získáte spolehlivé a účinné řešení pro čerpání odpadních vod. Kontaktujte nás a objevte široké možnosti, které přečerpávací jímky nabízejí pro vaše specifické potřeby.

Příbuzné zápisy

Další prezentace oboru: Čerpadla

Chcete založit profil své firmy ?
Dejte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme !
 
E-mail byl úspěšně odeslán. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve. Děkujeme!
Vložte profil
Průmyslové obory

Obory a kategorie

Obory registru průmyslových firem z České a Slovenské Republiky